AUTOMATYCZNE
RYSOWANIE
ZBROJENIA
ŚCIANY

JAK POWSTAŁ NASZ PROGRAM

Dzięki połączeniu prac badawczych jednostki naukowej i specjalistycznej wiedzy praktyków budownictwa powstał unikalny w skali świata program do automatyzacji rysowania zbrojenia ściany żelbetowej działający online. Dzięki niemu po wgraniu pliku DXF z szalunkiem ściany i wprowadzeniu punktów charakterystycznych otrzymasz wynikowe dwa pliki ze zbrojeniem pionowym i poziomym ściany.

JAKIE ZBROJENIA WRYSOWUJE PROGRAM

Pliki wynikowe mają wrysowane zbrojenie. Jeden plik ma wrysowane zbrojenie pionowe a drugi zbrojenie poziome. Algorytm wrysowujący zbrojenie przewiduje 12 układów zbrojenia pionowego i 5 układów zbrojenia pionowego w zależności od obecności otworów i otworów w piętrze powyżej, aby dobrać właściwe zakończenie prętu zbrojącego.

Rodzaje zbrojeń jakie wrysowuje program:

  • zbrojenie pionowe
  • zbrojenie poziome
  • dozbrojenie otworów pionowe lewe
  • dozbrojenie otworów pionowe prawe
  • dozbrojenie otworów poziome górne
  • dozbrojenie otworów poziome dolne
  • dozbrojenie rdzeni
  • dozbrojenie wieńcy

Jako pliki wynikowe otrzymujecie pliki dxf, które można zaimportować do programów typu Autocad i tam poddać testom i edycji jeżeli zajdzie taka potrzeba. Każde ze zbrojeń posiada opisy określające średnicę pręta, kształ, rodzaj stali i rozstaw prętów.

RYSUJ ZBROJENIE

INFORMACJE

Program umieszczony na stronie zbrojenie-sciany.pl powstał w wyniku wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: “Opracowanie innowacyjnego narzędzia do automatycznego rysowania online zbrojenia ściany żelbetowej.”, dla firmy: Agencja filmowo-reklamowa Aimart Lech Wilczaszek ul. Boh.Kragujewca 6/35 85-863 Bydgoszcz NIP: 953-228-82-42 w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.