O PROGRAMIE

Program umieszczony na stronie www.zbrojenie-sciany.pl to wynik wielomiesięcznej pracy zespołu badawczego jednostki naukowej i wiedzy praktyków z zakresu konstrukcji budowli żelbetowych. Usprawnia pracę asystentów konstruktorów oszczędzając około 50% czasu potrzebnego do wrysowania zbrojenia w ścianę żelbetową. Dokładnie przetestowaliśmy jego działanie bazując na rzeczywistych konstrukcjach budowlanych i otrzymaliśmy pozytywną opinię od ludzi, którzy zawodowo na co dzień zajmują się tym zagadnieniem. Jednak to użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane i za decyzje projektowe, które może podjąć na podstawie otrzymanych rysunków .dxf

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PROGRAMU

1. WŁAŚCICIELEM portalu internetowego działającego pod adresem www.zbrojenie-sciany.pl jest Agencja filmowo-reklamowa Aimart Lech Wilczaszek z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Boh.Kragujewca 6/35 85-863 Bydgoszcz (zwanego dalej WŁAŚCICIELEM). Niniejsza strona internetowa wraz z działającym algorytmem do automatycznego rysowania online zbrojenia ściany żelbetowej będzie w dalszej części zwana SERWISEM

2. Każdy użytkownik korzystając z SERWISU jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Osoba przystępująca do korzystania z SERWISU zwana będzie dalej UŻYTKOWNIKIEM.

3. UŻYTKOWNIK korzystając z SERWISU akceptuje INFORMACJE PRAWNE dotyczące SERWISU oraz informacje zawarte w dziale OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

4. Wszystkie prawa do SERWISU, prawa do algorytmu obliczeniowego, jak również prawa do logotypu i użytych grafik, należą do WŁAŚCICIELA.

5. WŁAŚCICIEL umożliwia za pośrednictwem SERWISU korzystanie z takich usług jak:

 • automatycznego rysowania zbrojenia ściany żelbetowej
 • 6. WŁAŚCICIEL ma prawo do zamieszczania na stronie treści reklamowych.

  7. UŻYTKOWNIK w przyszłości będzie miał dostęp do plików wynikowych po uiszczeniu kwoty widocznej w momencie przekierowania do panelu płatności.

  INFORMACJE PRAWNE

  1. WŁAŚCICIELEM portalu internetowego działającego pod adresem www.zbrojenie-sciany.pl jest Agencja filmowo-reklamowa Aimart Lech Wilczaszek z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Boh.Kragujewca 6/35 85-863 Bydgoszcz (zwanego dalej WŁAŚCICIELEM). Niniejsza strona internetowa wraz z działającym algorytmem do automatycznego rysowania online zbrojenia ściany żelbetowej będzie w dalszej części zwana SERWISEM

  2. Osoba korzystająca z SERWISU będzie dalej zwana UŻYTKOWNIKIEM

  3. SERWIS jest dostarczany w postaci online zastanej przez UŻYTKOWNIKA ze wszystkimi wadami i niedoskonałościami. WŁAŚCICIEL nie udziela żadnej gwarancji: na poprawne działanie programu, dotyczących bezpieczeństwa i przydatności, gwarancji na braku wirusów, niedokładności, błędów typograficznych lub innych szkodliwych elementów SERWISU.

  4. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za konstrukcje budowlane, stworzone przy pomocy SERWISU. Pełną odpowiedzialność za teoretyczne i praktyczne zastosowanie wyników działania SERWISU ponosi UŻYTKOWNIK.

  5. Korzystanie z jakiegokolwiek rodzaju oprogramowania online w tym SERWISU wiąże się z niebezpieczeństwami i to UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli SERWIS wyrządzi jakąkolwiek szkodę na komputerze UŻYTKOWNIKA lub w jego ustawieniach online, dokumentach i innych zasobach zapisanych w chmurze.

  6. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych, ochronę swojego sprzętu elektronicznego na którym uruchamiany jest serwis. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które UŻYTKOWNIK może ponieść w związku z użytkowaniem SERWISU.