WGRAJ PLIK .DXF

WPROWADŹ SKALĘ RYSUNKU .DXF

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE

LUB

ŚCIANA

xpoczSCIANA =  
ypoczSCIANA =  
xkoncSCIANA =  
ykoncSCIANA =  

WPROWADZONE PUNKTY


WIENIEC

xpoczWIENIEC =  
ypoczWIENIEC =  
xkoncWIENIEC =  
ykoncWIENIEC =  

WPROWADZONE PUNKTY


RDZEŃ

xpoczRDZEN =  
ypoczRDZEN =  
xkoncRDZEN =  
ykoncRDZEN =  

WPROWADZONE PUNKTY


OTWÓR

xpoczOTWOR =  
ypoczOTWOR =  
xkoncOTWOR =  
ykoncOTWOR =  

WPROWADZONE PUNKTY


SPOCZNIK

xpoczSPOCZNIK =  
ypoczSPOCZNIK =  
xkoncSPOCZNIK =  
ykoncSPOCZNIK =  

WPROWADZONE PUNKTY

DOMYŚLNE WYTYCZNE ZBROJENIA

ZBROJENIE PIONOWE - WYTYCZNE DOMYŚLNE

wytZBRpionDOMYSLNE =  

OBECNA WARTOSC

wytZBRpionDOMYSLNE = #12-20


ZBROJENIE POZIOME - WYTYCZNE DOMYŚLNE

wytZBRpoziomDOMYSLNE =  

OBECNA WARTOSC

wytZBRpoziomDOMYSLNE = #12-20


DOZBROJENIE OTWORÓW - WYTYCZNE DOMYŚLE

wytZBRotworDOMYSLNElewe =  
wytZBRotworDOMYSLNEprawe =  
wytZBRotworDOMYSLNEgora =  
wytZBRotworDOMYSLNEdol =  

OBECNA WARTOSC

wytZBRotworDOMYSLNElewe = 2#12

wytZBRotworDOMYSLNEprawe = 2#12

wytZBRotworDOMYSLNEgora = 2#12

wytZBRotworDOMYSLNEdol = 2#12


DOZBROJENIE WIEŃCÓW - WYTYCZNE DOMYŚLE

wytZBRwieniecDOMYSLNE =  

OBECNA WARTOSC

wytZBRwieniecDOMYSLNE = 4#12


DOZBROJENIE RDZENI - WYTYCZNE DOMYŚLE

wytZBRrdzenDOMYSLNE =  

OBECNA WARTOSC

wytZBRrdzenDOMYSLNE = 4#12


DOZBROJENIE SPOCZNIKÓW - WYTYCZNE DOMYŚLE

wytZBRspocznikDOMYSLNE =  

OBECNA WARTOSC

wytZBRspocznikDOMYSLNE = 4#12


WPROWADŹ PARAMATRY STAŁE ŚCIANY

GRUBOŚĆ ŚCIANY

gruboscSCIANA =   cm

OBECNA WARTOSC

gruboscSCIANA = 25cm


OTULINA

OTULINA =   cm

OBECNA WARTOSC

OTULINA = 3cm


SPINKI

SPINKI =   /m2

OBECNA WARTOSC

SPINKI = 4/m2


KROTNOŚĆ ŚREDNICY DLA ZAKŁADU PRĘTA

krotnoscSREDNICY =  

OBECNA WARTOSC

krotnoscSREDNICY = 40


WPROWADŹ WYTYCZNE ZBROJENIA PIONOWEGO

WPROWADŹ WYTYCZNE ZBROJENIA POZIOMEGO

WPROWADŹ ZAKOŃCZENIE DOZBRAJANIA WIEŃCY

POBIERZ WYNIKOWY PLIK .DXF